Du er besøker nr: 19499

RSS
Back
Knoppsvane (Cygnus olor)
Knoppsvane (Cygnus olor)
Sangsvane (Cygnus cygnus)
Sangsvane (Cygnus cygnus)
Tundragås (Anser albifrons)
Tundragås (Anser albifrons)
Dverggås (Anser erythropus)
Dverggås (Anser erythropus)
Sædgås (Anser fabalis)
Sædgås (Anser fabalis)
Grågås (Anser anser)
Grågås (Anser anser)
Kanadagås (Branta canadensis)
Kanadagås (Branta canadensis)
Gravand (Tadorna tadorna)
Gravand (Tadorna tadorna)
Rustand (Tadorna ferruginea)
Rustand (Tadorna ferruginea)
Niland (Alopochen aegyptiaca)
Niland (Alopochen aegyptiaca)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Snadderand (Anas strepera)
Snadderand (Anas strepera)
Brunnakke (Anas penelope)
Brunnakke (Anas penelope)
Krikkand (Anas crecca)
Krikkand (Anas crecca)
Knekkand (Anas querquedula)
Knekkand (Anas querquedula)
Taffeland (Aythya ferina)
Taffeland (Aythya ferina)
Ærfugl (Somateria mollissima)
Ærfugl (Somateria mollissima)
Toppand (Aythya fuligula)
Toppand (Aythya fuligula)
Kvinand (Bucephala clangula)
Kvinand (Bucephala clangula)
Lappfiskand (Mergellus albellus)
Lappfiskand (Mergellus albellus)
Laksand (Mergus merganser)
Laksand (Mergus merganser)
Rødhodeand (Netta rufina)
Rødhodeand (Netta rufina)
 
 
Powered by Phoca Gallery

Der er mulig å bruke de bildene i forskjellige publikasjoner. For videre opplysninger med oss.